Båter

 


 
Applikasjoner for lystbåter

BETAMO AS leverer lineærenheter til en rekke av produsentene av lystbåter i Norge. Vi leverer også en rekke ”retro fit systemer” for å erstatte hydrauliske systemer allerede levert til kunder i Norge. Vi kan levere lineærenheter for seg selv, eller gå hele veien og levere systemer spesiallaget for applikasjonene. Dette kan være alt fra enkle styringssystemer til kompliserte elektroniske styringssystemer for et antall funksjoner. Alle enhetene spesialtilpasses applikasjonene til perfekt funksjon.