Banespenning

 

Banespenningssystemer

BETAMO AS leverer banespenningssystemer fra Warner Electric og Wichita i Norge. Vi leverer komplette pakker bestående av bremser tilpasset behovet (elektromagnetiske, hydrauliske eller pneumatiske), adaptere for å erstatte game eksisterende systemer (tilpasses lokalt i hvert enkelt tilfelle), styringselektronikk (alt fra powersupply til elektroniske styringer og omformere for bremser). Systemene benyttes i en stor del av Norsk industri i dag, og referanselisten er lang. Vi står også for kommisjonering, og igangkjøring av anlegg.